Tin công nghệ mới

Hội nghị tập huấn triển khai xây dựng, áp dụng ISO hành chính năm 2021 Hội nghị tập huấn triển khai xây dựng, áp dụng ISO hành chính năm 2021 22/03/2021
Sáng ngày 16/3, tại Chi cục TCĐLCL Hà Tĩnh, Sở KH&CN đã khai mạc đợt tập huấn triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 cho các đơn vị sự nghiệp, các bệnh viện, trường học thuộc diện triển khai xây dựng chuyển đổi, xây dựng mới năm 2021; UBND các xã, phường, thị trấn chưa triển khai chuyển đổi, xây dựng mới hệ thống theo lộ trình Kế hoạch 121/KHUBND ngày 10/4/2018 của UBND tỉnh; cán bộ, công chức phụ trách tại các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, trong thời gian 3 ngày (từ 16-18/3/2021).
Chương trình phát triển sản phẩm KH&CN; quốc gia đến năm 2030 Chương trình phát triển sản phẩm KH&CN; quốc gia đến năm 2030 10/03/2021
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định số 157/QĐ-TTg ngày 01 tháng 02 năm 2021- Chương trình phát triển sản phẩm KH&CN quốc gia đến năm 2030.
Kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 Kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 25/01/2021
Kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 vừa được Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) ban hành bao gồm 05 danh mục dự án (Hạ tầng số, nền tảng số, phát triển dữ liệu, ứng dụng - dịch vụ, an toàn thông tin), 06 nhóm nhiệm vụ (Tổ chức, tuyên truyền, duy trì - vận hành hệ thống thông tin, đào tạo nguồn nhân lực, số hóa, tổng kết - đánh giá).
Nanocomposit giúp tăng hiệu quả của pin điện mặt trời Nanocomposit giúp tăng hiệu quả của pin điện mặt trời 22/03/2021
Nhóm nghiên cứu quốc tế, dẫn đầu các nhà khoa học từ Đại học Martin Luther Halle-Wittenberg (MLU) Đức đề xuất một kỹ thuật mới chế tạo pin mặt trời với sự trợ giúp của những vật liệu được sắp xếp đặc biệt trong một cấu trúc, được gọi là nanocomposit có thể nâng cao đáng kể hiệu quả của pin.
Báo cáo Chỉ số Thương mại điện tử Việt Nam 2019 Báo cáo Chỉ số Thương mại điện tử Việt Nam 2019 03/04/2019
Sau tám năm liên tiếp, Báo cáo Chỉ số Thương mại điện tử Việt Nam (EBI) đã trở thành nguồn thông tin tin cậy phản ảnh tình hình hiện tại, những vấn đề nổi bật và xu hướng phát triển của thương mại điện tử cả nước cũng như từng địa phương, góp phần vào việc xây dựng chính sách, pháp luật, quản lý nhà nước và hoạt động kinh doanh.