Thông tin hướng dẫn

DỊCH VỤ

Đăng ngày 12/04/2018

Bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng trên Hatitex.vn

Hatitex.vn hoàn toàn tôn trọng tính riêng tư và cam kết sẽ bảo mật thông tin cá nhân của thành viên sử dụng dịch vụ của Hatitex.vn. Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân được trình bày dưới đây thể hiện những cam kết của Hatitex.vn trong việc thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của người sử dụng.

1. Mục đích và phạm vi thu thập

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Hatitex.vn bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ khách hàng (thành viên). Đây là các thông tin mà Hatitex.vn cần thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để Hatitex.vn liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên ứng dụng nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng.
Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Hatitex.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Hatitex.vn sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:
 • Cung cấp các dịch vụ đến Thành viên;
 • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và Hatitex.vn;
 • Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo Thành viên;
 • Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt;
 • Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại Hatitex.vn;
 • Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Hatitex.vn có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của Thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của Hatitex.vn.

4. Những người hoặc tổ chức có thể tiếp cận thông tin.

Tất cả mọi thông tin mà người sử dụng điền trên mẫu đăng ký để trở thành thành viên và các thông tin đăng trên Hatitex.vn như: thông tin giới thiệu, thông tin liên hệ và thông tin về sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp … để phục vụ cho hoạt động giao thương sẽ được đăng công khai trên Hatitex.vn và có thể sẽ được các thành viên khác hay người sử dụng dịch vụ của chúng tôi tiếp cận đến.

5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

- Chủ sở hữu: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Tĩnh.
- Đơn vị quản trị và vận hành: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Tĩnh
- Địa chỉ:  142, Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
- Giám đốc: Đỗ Khoa Văn
- Điện thoại: (84.393) 856638
- Email: Hatitex.vn@gmail.com

6. Phương thức và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản, vào quản trị tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Hatitex.vn thực hiện việc này.
Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của Hatitex.vn. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Hatitex.vn sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin.
Email: Hatitex.vn@gmail.com

7. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Thông tin cá nhân của thành viên trên Hatitex.vn được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Hatitex.vn. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.
Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, Hatitex.vn sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.
Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Thành viên trên Hatitex.vn
Ban quản lý Hatitex.vn yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, , điện thoại,…., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý Hatitex.vn không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

8. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc thông tin cá nhân khách hàng

Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu
Hatitex.vn tiếp nhận khiếu nại bằng văn bản tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Tĩnh hoặc số điện thoại hotline (84.393) 856638
Bước 2: Phân tích khiếu nại
 • Đối với các khiếu nại trực tiếp hoặc qua điện thoại mà có đủ thông tin, có thể giải quyết được ngay: trả lời khiếu nại khách hàng ngay
 • Đối với khiếu nại chưa đủ thông tin hoặc không thể giải quyết được ngay thì thực hiện:
  • Gửi văn bản hồi âm khiếu nại trong vòng 02 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại (đối với khiếu nại bằng văn bản, email, điện thoại…)
  • Chuyển khiếu nại cho bộ phận/đơn vị chủ trì giải quyết khiếu nại.
Bước 3: Xác định nguyên nhân phát sinh và giải quyết khiếu nại
 • Bộ phận/đơn vị chủ trì giải quyết khiếu nại phối hợp với các đơn vị liên quan xác định nguyên nhân phát sinh khiếu nại.
 • Đề xuất các cấp có thẩm quyền phương án giải quyết (Nếu bắt buộc).
Bước 4: Trả lời/giải quyết khiếu nại khách hàng
 • Gửi văn bản trả lời khiếu nại khách hàng
 • Gửi các bộ phận có liên quan khắc phục sự cố phát sinh khiếu nại (nếu nguyên nhân do lỗi của Hatitex.vn)
Bước 5: Kết thúc khiếu nại
Lưu hồ sơ; Tổng kết, rút kinh nghiệm.
Nếu cần liên hệ hỗ trợ hoặc có thắc mắc, vui lòng gửi mail đến địa chỉ Hatitex.vn@gmail.com
Quảng cáo