Sản phẩm tìm mua

Cần mua vải nỉ công nghiệp

Cần mua vải nỉ công nghiệp

Thời gian còn lại:
226 ngày
Ngày đăng bài:
23/07/2019
Ngày hết hạn:
24/07/2020
Thông tin người mua

Chỉ thành viên vàng mới xem được thông tin chi tiết của người cần tìm mua.

Tiếp cận trực tiếp với người mua để bán hàng nhanh nhất.

Nâng cấp thành viên vàng
Từ khóa:

Cần mua vải nỉ công nghiệp.

Loại dày khoảng 6-7 ly

Số lượng lẻ: 3m2, cắt dài 1.8 mét

Sản phẩm chào mua liên quan