Sản phẩm tìm mua

Cần mua máy đo pH

Cần mua máy đo pH

Thời gian còn lại:
4 ngày
Địa điểm lắp đặt:
Hà Nội - Việt Nam
Ngày đăng bài:
31/08/2021
Ngày hết hạn:
24/09/2021
Thông tin người mua

Chỉ thành viên vàng mới xem được thông tin chi tiết của người cần tìm mua.

Tiếp cận trực tiếp với người mua để bán hàng nhanh nhất.

Nâng cấp thành viên vàng
Từ khóa:

Cần mua máy đo pH

Loại 3-9900-1P Gf-signet

Số lượng mua: 1 máy

Mục đích mua hàng: thương mại

Địa điểm nhận hàng: Long Biên, Hà Nội

Sản phẩm chào mua liên quan