Sản phẩm chào bán

Trạm quan trắc tự động khí thải ống khói

Xuất xứ:
Mỹ
Bảo hành:
12 tháng
Phương thức thanh toán:
tiền mặt hoặc chuyển khoản
Giao hàng:
thỏa thuận
Khả năng cung cấp:
toàn quốc
Giá:
Liên hệ trực tiếp

Trạm quan trắc khí thải ống khói bao gồm:

- Các thống số ô nhiễm như: bụi, CO, SO2, NOx, HC, HCl, HF, ....
- Lưu lượng, nhiệt độ khí thải
- Mỗi một trạm có thể quản lý tới bốn ống khói
- Dữ liệu truyền về trung tâm qua mạng internet, 3G...
- Quan trắc liên tục các chất ô nhiễm trong khí thải ống khói, đáp ứng đầy đủ các thông số như quy định trong thông tư 31/TT-BTNMT ngày 15/06/2016