Sản phẩm chào bán

Thiết bị chấm vân tay Fingertec

Bảo hành:
thỏa thuận
Phương thức thanh toán:
thỏa thuận
Giao hàng:
thỏa thuận
Khả năng cung cấp:
số lượng lớn
Giá:
Liên hệ trực tiếp

 Mô hình hệ thống và cách lắp đặt thiết bị chấm vân tay Fingertec:

Thiết bị chấm vân tay Fingertec
 

Thiết bị kiểm soát vào ra và chấm công màn hình màu cảm ứng
 
Thiết bị chấm vân tay Fingertec
 
Thiết bị chấm công màn hình cảm ứng màu
 
Thiết bị chấm vân tay Fingertec
 
Thiết bị kiểm soát vào ra và chấm công màn hình đen trắng
 
Thiết bị chấm vân tay Fingertec
 
Khóa điện vân tay
 
Thiết bị chấm vân tay Fingertec