Sản phẩm chào bán

Hóa chất Methanol HPLC, gradient Code 20864.400

Giá:
Liên hệ trực tiếp
Thông tin nhà cung cấp

Công ty cổ phần thiết bị khoa học kỹ thuật Hoàng Phát

TRAN HUU

Tp. Hồ Chí Minh - Việt Nam

Xem thông tin chi tiết »

Specification Test Results

Assay (on anhydrous substance) Min. 99.8 %
Acidity Max. 0.0003 meq/g
Alkalinity Max. 0.0002 meq/g
Evaporation residue Max. 5 ppm
Water Max. 0.03 %
Transmittance (220 nm) Min. 50 %
Transmittance (235 nm) Min. 80 %
Transmittance (260 nm) Min. 98 %