Sản phẩm chào bán

Hóa chất Acetonitrile Gradien HPLC  Code 83639.400 ( chai 4 Lít)

Giá:
Liên hệ trực tiếp
Thông tin nhà cung cấp

Công ty cổ phần thiết bị khoa học kỹ thuật Hoàng Phát

TRAN HUU

Tp. Hồ Chí Minh - Việt Nam

Xem thông tin chi tiết »

Specification Test Results

Assay Min. 99.9 %
Solution (100 g/L) Neutral
Acidity Max. 0.0008 meq/g
Alkalinity Max. 0.0006 meq/g
Coloration Max. 10 APHA
n 20/D 1.343 to 1.345
Evaporation Residue Max. 2 ppm
Water Max. 30 ppm
Absorbance (200 nm) Max. 0.10
Transmittance (190 nm) Min. 10 %
Transmittance (195 nm) Min. 80 %
Transmittance (200 nm) Min. 95 %
Transmittance (210 nm) Min. 96 %
Transmittance (220 nm) Min. 97 %
Transmittance (230 nm) Min. 98 %
Transmittance (240 nm) Min. 99 %
Transmittance (250 nm) Min. 99 %
Transmittance (240 to 420 nm) Min. 99 %
Fluorescence (as quinine) (254 nm) Max. 1 ppb
Gradient grade (210 nm) Max. 10 mAU
Conforms to ACS Passes Test
Conforms to ACS (HPLC/UV) Passes Test
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes Test
Conforms to USP Passes Test