Thư Chúc mừng của Bộ trưởng Bộ KH&CN; và bí thư tỉnh ủy nhân 60 năm ngày thành lập nghành KH&CN; Hà Tĩnh

Thư Chúc mừng của Bộ trưởng Bộ KH&CN và bí thư tỉnh ủy nhân 60 năm ngày thành lập nghành KH&CN Hà Tĩnh

Đăng ngày 05/06/2019
Nhân kỷ niệm 60 Ngày thành lập Ngành KH&CN Hà Tĩnh, Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh và  Đ/c Lê Đình Sơn - UV TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh gửi thư chức mừng.gửi thư chức mừng như sau:
Nhân kỷ niệm 60 Ngày thành lập Ngành KH&CN Hà Tĩnh, Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh và  Đ/c Lê Đình Sơn - UV TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh gửi thư chức mừng.gửi thư chức mừng như sau:

Hà Nội, ngày 13 tháng năm 2019

 

Kính gửi: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Tĩnh

Nhân dịp kỷ niệm 60 năm hình thành và phát triển của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Tĩnh (06/6/1959-05/6/2019), thay mặt lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ, tôi xin gửi tới tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Tĩnh lời chúc mừng nồng nhiệt nhất, chúc các đồng chí dồi dào sức khỏe và thành công.

Trong suốt chặng đường 60 năm qua, các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Tĩnh đã luôn đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, sáng tạo trong thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Bộ Khoa học và Công nghệ đánh giá cao và biểu dương thành tích mà Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Tĩnh đã đạt được trong thời gian qua. Đặc biệt trong việc chủ động tham mưu cho Lãnh đạo Tỉnh chỉ đạo các hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn. Bên cạnh đó, Sở đã thực hiện tốt đổi mới phương thức tổ chức hoạt động, tăng cường nguồn lực cho khoa học và công nghệ, nâng cao hiệu quả của công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực khoa học và công nghệ. Đây là những việc làm thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nghị quyết Đại hội lần thứ XVIII của Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh, nâng cao vị trí, vai trò của khoa học và công nghệ trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và cũng là minh chứng cho sự đổi mới và sáng tạo trong tư duy quản lý và thực hành khoa học và công nghệ.

Tôi tin tưởng rằng với truyền thống 60 năm của ngành Khoa học và Công nghệ Việt Nam (1959 - 2019) và 60 năm đoàn kết, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở, trong thời gian tới, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Tĩnh sẽ không ngừng vượt khó vươn lên, đóng góp nhiều hơn nữa trong sự nghiệp cùng cả nước đưa khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thực sự trở thành động lực đột phá phát triển kinh tế - xã hội.

Kính chúc các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và thành công./.

Thân ái,

Chu Ngọc Anh


                                                 *****************************************************************************************

 


Nhân kỷ niệm 60 Ngày thành lập Ngành KH&CN Hà Tĩnh, Đ/c Lê Đình Sơn - UV TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh gửi thư chức mừng.

Hà Tĩnh, ngày 19 tháng 5 năm 2019

Kính gửi Cán bộ, công chức, viên chức

Ngành Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Tĩnh

 

Nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Ngành Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Tĩnh (05/6/1959 - 05/6/2019), tôi thân ái gửi tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức ngành Khoa học và Công nghệ tỉnh nhà qua các thời kỳ những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

60 năm qua, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, hoạt động khoa học và công nghệ đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Ngành tích cực tham mưu cho tỉnh hoạch định các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế -  xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị. Nhiều chương trình, đề tài, dự án đã tập trung nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật, công nghệ, mô hình mới trong sản xuất và nâng cao đời sống nhân dân. Mạng lưới quản lý nhà nước về khoa học, công nghệ từ tỉnh đến cơ sở được tăng cường. Quan hệ hợp tác quốc tế được đẩy mạnh. Đội ngũ cán bộ công chức, viên chức ngày càng trưởng thành về mọi mặt.

Thời gian tới, ngành Khoa học và Công nghệ tỉnh nhà vừa có những thời cơ, thuận lợi, nhưng cũng có nhiều thách thức mới. Tin tưởng và mong muốn cán bộ, công chức, viên chức toàn Ngành sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp và những thành tích, kết quả đạt được; tăng cường đoàn kết; tích cực học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ; tận tụy, gương mẫu; năng động, đổi mới sáng tạo. Đặc biệt, đi đầu trong việc tiếp cận, nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao có hiệu quả tiến bộ khoa học, công nghệ hiện đại của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; tạo chuyển biến mạnh mẽ trong các hoạt động khoa học, công nghệ để thúc đẩy cải cách hành chính trong các cơ quan nhà nước; đổi mới tổ chức, quản lý sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; sử dụng công nghệ cao trong sản xuất, tăng năng suất lao động, giá trị gia tăng và sức cạnh trạnh của sản phẩm; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động; chuyển đổi mô hình phát triển từ chiều rộng sang chiều sâu; góp phần đưa Hà Tĩnh phát triển nhanh, bền vững, theo hướng công nghiệp hiện đại.

Chúc các đồng chí sức khoẻ, hạnh phúc, thành công!

 

Chào thân ái,

Lê Đình Sơn

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng,

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh