TẬP HUẤN CHUYỂN GIAO " Kỹ thuật sử dụng chế phẩm EMIC trong canh tác nông nghiệp hữu cơ"

TẬP HUẤN CHUYỂN GIAO " Kỹ thuật sử dụng chế phẩm EMIC trong canh tác nông nghiệp hữu cơ"

Đăng ngày 01/09/2021
Dưới sự tài trợ của tổ chức OXFAM và GREENHUB, ngày 1/9/2021 , Công ty CP Công nghệ Vi sinh và Môi trường phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Khoa học và Công nghệ, Đoàn thanh niên Bộ NN&PTTN và công ty TNHH DuCapital Holding tổ chức ““Chương trình tập huấn chuyển giao kỹ thuật sử dụng chế phẩm EMIC trong canh tác nông nghiệp hữu cơ” ứng dụng trong nông nghiệp bao gồm trồng trọt và chăn nuôi, nhằm kiến tạo hệ sinh thái Nông nghiệp hữu cơ bền vững."

Dưới sự tài trợ của tổ chức OXFAM và GREENHUB, ngày 1/9/2021 , Công ty CP Công nghệ Vi sinh và Môi trường phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Khoa học và Công nghệ, Đoàn thanh niên Bộ NN&PTTN và công ty TNHH DuCapital Holding tổ chức ““Chương trình tập huấn chuyển giao kỹ thuật sử dụng chế phẩm EMIC trong canh tác nông nghiệp hữu cơ” ứng dụng trong nông nghiệp bao gồm trồng trọt và chăn nuôi, nhằm kiến tạo hệ sinh thái Nông nghiệp hữu cơ bền vững."

Nội dung chương trình
Một số hình ảnh cán bộ và nhân viên TRUNG TÂM ỨNG DỤNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HÀ TĨNH  phối hợp cùng tham gia chương trình tập huấn: