Nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật phát triển vùng nuôi rươi kết hợp trồng lúa hữu cơ tại thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật phát triển vùng nuôi rươi kết hợp trồng lúa hữu cơ tại thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Đăng ngày 29/06/2022
Chiều 20/6/2022, Sở KH&CN tổ chức họp Hội đồng chuyên ngành KH&CN tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài "Nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật phát triển vùng nuôi rươi kết hợp trồng lúa hữu cơ tại thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh" do Trung tâm thực nghiệm Sinh học Nông nghiệp Công nghệ cao thuộc Viện Di truyền Nông nghiệp đề xuất thực hiện. Ông Bùi Quang Hoàn - Phó Giám đốc phụ trách Sở KH&CN làm Chủ tịch Hội đồng, tham dự có ông Tôn Quang Ngọc - Phó Chủ tịch UBND thị xã Hồng Lĩnh.

Chiều 20/6/2022, Sở KH&CN tổ chức họp Hội đồng chuyên ngành KH&CN tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài "Nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật phát triển vùng nuôi rươi kết hợp trồng lúa hữu cơ tại thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh" do Trung tâm thực nghiệm Sinh học Nông nghiệp Công nghệ cao thuộc Viện Di truyền Nông nghiệp đề xuất thực hiện. Ông Bùi Quang Hoàn - Phó Giám đốc phụ trách Sở KH&CN làm Chủ tịch Hội đồng, tham dự có ông Tôn Quang Ngọc - Phó Chủ tịch UBND thị xã Hồng Lĩnh.
 

nghien-cuu-ung-dung-khoa-hoc-ky-thuat-phat-trien-vung-nuoi-ruoi-ket-hop-trong-lua-huu-co

Mục tiêu, nội dung tuyển chọn:

Mục tiêu: Ứng dụng các tiến bộ KH&CN đê phát triển nuôi rươi thương phẩm kết hợp sản xuất lúa hữu cơ trên vùng đất ven sông thị xã Hồng Lĩnh theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao hiệu quả kinh tế >15% so với sản xuất thông thường, góp phần phát triển kinh tế xã hội thị xã Hồng Lĩnh.

Nội dung: Đánh giá thực trạng sản xuất lúa hữu cơ và nuôi rươi thương phẩm trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh. Ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật về nuôi rươi thương phẩm, sử dụng giống lúa chịu mặn lợ thích hợp và các tiến bộ kỹ thuật canh tác lúa hữu cơ, xây dựng mô hình nuôi rươi thương phẩm kết hợp sản xuất lúa hữu cơ trên vùng đất ven sông thị xã Hồng Lĩnh, quy mô dự kiến 30ha. Hoàn thiện quy trình kỹ thuật sản xuất lúa hữu cơ và quy trình kỹ thuật nuôi rươi thương phẩm tại vùng nghiên cứu. Đánh giá hiệu quả mô hình và đề xuất phương án nhân rộng.

Tại cuộc họp, Hội đồng đánh giá thuyết minh đề tài được xây dựng theo Quyết định 485/QĐ-UBND ngày 10/3/2022 của UBND tỉnh Hà Tĩnh. Đề tài thực hiện sẽ góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ thị xã Hồng lĩnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 "Phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng nông nghiệp sạch, công nghệ cao và sản xuất hàng hóa"; nâng cao năng suất sản phẩm nông nghiệp, tạo vùng sản xuất lúa hữu cơ, sản phẩm gạo hữu cơ và rươi thương phẩm; đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người trồng lúa nuôi rươi, đồng thời góp phần giữ vững vùng nuôi rươi đặc sản của tỉnh nói chung và của thị xã Hồng Lĩnh nói riêng. Kết quả, Hội đồng nhất trí thông qua hồ sơ với điều kiện đơn vị chủ trì hoàn thiện lại thuyết minh theo kết luận của Chủ tịch Hội đồng.


Nguồn: skhcn.hatinh.gov.vn