Nghiên cứu, ứng dụng các biện pháp kỹ thuật làm giảm số lượng hạt/quả bưởi Phúc Trạch

Nghiên cứu, ứng dụng các biện pháp kỹ thuật làm giảm số lượng hạt/quả bưởi Phúc Trạch

Đăng ngày 29/06/2022
Bưởi Phúc Trạch là giống bưởi đặc sản của huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, là loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao. Thời gian qua, Sở Khoa học và Công nghệ cùng với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai nhiều đề tài nghiên cứu nhằm nâng cao năng suất, chất lượng bưởi Phúc Trạch như: Nghiên cứu hoàn thiện quy trình cắt tỉa, khoanh vỏ; Ứng dụng một số biện pháp kỹ thuật trong quản lý dịch hại tổng hợp phòng trừ bệnh đốm đen; Nghiên cứu xác định nguyên nhân và biện pháp khắc phục hiện tượng suy giảm năng suất, chất lượng; Nghiên cứu kỹ thuật thụ phấn bổ sung bằng biện pháp cơ giới... 

Bưởi Phúc Trạch là giống bưởi đặc sản của huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, là loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao. Thời gian qua, Sở Khoa học và Công nghệ cùng với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai nhiều đề tài nghiên cứu nhằm nâng cao năng suất, chất lượng bưởi Phúc Trạch như: Nghiên cứu hoàn thiện quy trình cắt tỉa, khoanh vỏ; Ứng dụng một số biện pháp kỹ thuật trong quản lý dịch hại tổng hợp phòng trừ bệnh đốm đen; Nghiên cứu xác định nguyên nhân và biện pháp khắc phục hiện tượng suy giảm năng suất, chất lượng; Nghiên cứu kỹ thuật thụ phấn bổ sung bằng biện pháp cơ giới... Đặc biệt, sản phẩm bưởi Phúc Trạch đã được Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ cấp văn bằng bảo hộ chỉ dẫn địa lí “Phúc Trạch” năm 2010; là 1 trong 39 chỉ dẫn địa lý của Việt Nam được Liên minh châu Âu (EU) cam kết bảo hộ từ ngày 1/8/2020. Tuy nhiên, hạn chế của bưởi Phúc Trạch là hạt nhiều, hiện tượng khô tép, đã làm giảm chất lượng bưởi, ảnh hưởng đến hiệu quả về kinh tế. Trước thực trạng đó, Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu UBND tỉnh tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài "Nghiên cứu, ứng dụng các biện pháp kỹ thuật làm giảm số lượng hạt/quả bưởi Phúc Trạch”.
 

 


Mục tiêu, nội dung đặt hàng: Nghiên cứu, ứng dụng các biện pháp kỹ thuật làm giảm số lượng hạt/quả bưởi Phúc Trạch, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm bưởi Phúc Trạch.

Nghiên cứu đánh giá hiện trạng chất lượng, số lượng hạt/quả bưởi Phúc Trạch; Nghiên cứu, ứng dụng các biện pháp kỹ thuật để giảm số lượng hạt/quả bưởi Phúc Trạch; Đánh giá chất lượng, hiệu quả sau khi áp dụng các biện pháp kỹ thuật để giảm số lượng hạt/quả; Biên soạn cẩm nang kỹ thuật để giảm số lượng hạt/quả bưởi Phúc Trạch và phổ biến cho nhân dân trong vùng.

Đến hết thời gian thông báo tuyển chọn theo quy định, Sở KH&CN nhận được 01 bộ hồ sơ của Viện Nghiên cứu Rau quả, TS. Vũ Việt Hưng làm chủ nhiệm.

Tại cuộc họp, Hội đồng đánh giá hồ sơ đề xuất đã bám sát mục tiêu, nội dung tuyển chọn, ngoài ra còn bổ sung nghiên cứu hiện tượng khô tép. Năng lực nghiên cứu, triển khai của đơn vị chủ trì đáp ứng yêu cầu.

Tổng hợp ý kiến của các thành viên Hội đồng và đại biểu, Chủ tịch Hội đồng kết luận: Điều chỉnh tên đề tài thành "Nghiên cứu, ứng dụng các biện pháp kỹ thuật làm giảm số lượng hạt và khắc phục hiện tượng khô tép bưởi Phúc Trạch - huyện Hương Khê - tỉnh Hà Tĩnh". Trên cơ sở tên mới, đề nghị đơn vị chủ trì chỉnh sửa, bổ sung tính cần thiết, mục tiêu, nội dung, phương pháp nghiên cứu theo ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng.

Kết quả, điểm bình quân đạt 82,7, hồ sơ được thông qua, Hội đồng đề nghị cho triển khai.

Nguồn: skhcn.hatinh.gov.vn