Hướng dẫn

Hướng dẫn thêm video cho gian hàng cho Thành viên vàng

Để thêm video cho gian hàng, bạn làm theo các bước sau:

Bước 1: Vào Gian hàng của tôi

Bước 2: Chỉnh sửa giao diện -> Quản lý video 

 
Bước 3: Thêm mới video
 
Lưu ý: Chỉ hỗ trợ link Youtube
Quảng cáo