Hướng dẫn

Hướng dẫn thêm banner cho gian hàng cho Thành viên vàng

Để thêm banner cho gian hàng, bạn làm các bước sau:

Bước 1: Vào Gian hàng của tôi

Bước 2: Chỉnh sửa giao diện -> Quản lý quảng cáo -> Thêm mới
 

Sau đó bạn lựa chọn vị trí banner, chèn hình ảnh.

Lưu ý: Kích thước hình ảnh (Để hình ảnh banner đẹp, bạn phải lựa chọn và chỉnh banner đúng kích thước với vị trí quảng cáo)
Quảng cáo