Hướng dẫn

Hướng dẫn thay đổi thông tin tài khoản thành viên NGƯỜI MUA

Để thay đổi thông tin tài khoản thành viên NGƯỜI MUA bạn hãy thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập -> Gian hàng của tôi -> Tải khoản của tôi

Bạn click vào "Sửa thông tin tài khoản"

Bước 2: Thay đổi thông tin tài khoản


Bạn sẽ được chuyển đến khu vực thiết đặt thông tin cá nhân của tài khoản.

Quảng cáo