Hướng dẫn

Hướng dẫn cập nhật tin tức cho gian hàng cho Thành viên vàng

Để cập nhật tin tức trong gian hàng cho Thành viên vàng, bạn thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Vào Gian hàng của tôi

Bước 2: Chỉnh sửa gian hàng -> Quản lý tin tức

Bước 3: Thêm mới

Lưu ý: Các trường "*" bắt buộc phải nhập
Quảng cáo