Sản phẩm tìm mua

Cần mua xích nhựa cuốn cáp

Cần mua xích nhựa cuốn cáp

Thời gian còn lại:
1 ngày
Địa điểm lắp đặt:
Hà Nội - Việt Nam
Ngày đăng bài:
31/08/2021
Ngày hết hạn:
19/09/2021
Thông tin người mua

Chỉ thành viên vàng mới xem được thông tin chi tiết của người cần tìm mua.

Tiếp cận trực tiếp với người mua để bán hàng nhanh nhất.

Nâng cấp thành viên vàng

Cần mua xích nhựa cuốn cáp

Yêu cầu: rộng 150mm và cao 65mm

Số lượng mua: 6m

Mục đích mua hàng: sử dụng

Địa điểm nhận hàng: Hà Nội

Sản phẩm chào mua liên quan