Sản phẩm tìm mua

Cần mua khuôn mẫu đúc bê tông

Cần mua khuôn mẫu đúc bê tông

Thời gian còn lại:
225 ngày
Ngày đăng bài:
23/07/2019
Ngày hết hạn:
24/07/2020
Thông tin người mua

Chỉ thành viên vàng mới xem được thông tin chi tiết của người cần tìm mua.

Tiếp cận trực tiếp với người mua để bán hàng nhanh nhất.

Nâng cấp thành viên vàng
Từ khóa:

Cần mua khuôn mẫu đúc bê tông

Số lượng: 4 khuôn đúc mẫu bằng thép

Kích thước 40x40x160

Sản phẩm chào mua liên quan