Sản phẩm tìm mua

Cần mua hóa chất phòng thí nghiệm hãng Merck

Cần mua hóa chất phòng thí nghiệm hãng Merck

Thời gian còn lại:
212 ngày
Ngày đăng bài:
23/07/2019
Ngày hết hạn:
11/07/2020
Thông tin người mua

Chỉ thành viên vàng mới xem được thông tin chi tiết của người cần tìm mua.

Tiếp cận trực tiếp với người mua để bán hàng nhanh nhất.

Nâng cấp thành viên vàng
Từ khóa:

Cần mua hóa chất phòng thí nghiệm hãng Merck:

+ Hydrochloric Acid 0.1 N 0.5l hoặc 1l

+ Potassium chloride PA 99.5% 0.5l hoặc 1l

Yêu cầu có COA & SMDS.

Sản phẩm chào mua liên quan