Sản phẩm tìm mua

Cần mua bơm thùng phuy

Cần mua bơm thùng phuy

Thời gian còn lại:
5 ngày
Địa điểm lắp đặt:
Đồng Nai - Việt Nam
Ngày đăng bài:
10/11/2021
Ngày hết hạn:
30/11/2021
Thông tin người mua

Chỉ thành viên vàng mới xem được thông tin chi tiết của người cần tìm mua.

Tiếp cận trực tiếp với người mua để bán hàng nhanh nhất.

Nâng cấp thành viên vàng
Từ khóa:

Cần mua bơm thùng phuy

Loại Lutz B2 Vario

Số lượng mua: 2 chiếc

Mục đích mua hàng: sử dụng