Sản phẩm chào bán

Vòng đệm giảm chấn (cao su giảm giật) cho khớp nối Ringfeder TNM Nor Mex

Bảo hành:
0
Phương thức thanh toán:
tiền mặt hoặc chuyển khoản
Giao hàng:
3-5 ngày khi hàng có sẵn
Khả năng cung cấp:
3-5 ngày
Giá:
Liên hệ trực tiếp

Khớp nối trục Ringfeder TNM Nor Mex và vòng đệm giảm chấn (cao su giảm giật) TNM Nor Mex 

Thông tin sản phẩm vòng đệm giảm chấn (cao su giảm giật) cho khớp nối Nor Mex:

Vòng đệm giảm chấn (cao su giảm giật) cho khớp nối Nor-Mex gồm nhiều size: Nor-Mex 50, Nor-Mex 67, Nor-Mex 82, Nor-Mex 97, Nor-Mex 112, Nor-Mex 128, Nor-Mex 148, Nor-Mex 168, Nor-Mex 194, Nor-Mex 214, Nor-Mex 240, Nor-Mex 265, Nor-Mex 295, Nor-Mex 330, Nor-Mex 370, Nor-Mex 415, Nor-Mex 480, Nor-Mex 575

Khớp nối Nor-Mex gồm nhiều loại: Nor-Mex E, Nor-Mex EBT, Nor-Mex, ETW1, Nor-Mex ETW2, Nor-Mex G, Nor-Mex GBT, Nor-Mex GHBS, Nor-Mex GTW1, Nor-Mex GTW2, Nor-Mex H, Nor-Mex KE, Nor-Mex KG, Nor-Mex LE, Nor-Mex LG, Nor-Mex ME, Nor-Mex MG, Nor-Mex MV

Khớp nối trục Ringfeder TNM Nor Mex

- Thiết kế với hai phần như nhau.

- Vòng đệm cao su giảm chấn có độ cứng khác nhau: Pb75 tiêu chuẩn, Pb82 cứng cao

- Hãng sản xuất: Ringfeder _ TSCHAN_Germany (acquired by Ringfeder)

- Nhà máy sản xuất và lắp ráp tại: Germany

Nor-Mex

Nmax
[min-1]

Pb72

Pb82

TKN
[Nm]

TKmax
[Nm]

TKN
[Nm]

TKmax
[Nm]

Nor-Mex 50

5000

13

27

20

45

Nor-Mex 67

5000

22

45

35

75

Nor-Mex 82

5000

48

100

75

160

Nor-Mex 97

5000

96

200

150

340

Nor-Mex 112

5000

150

310

230

540

Nor-Mex 128

5000

250

500

380

860

Nor-Mex 148

4500

390

800

600

1350

Nor-Mex 168

4000

630

1300

980

2250

Nor-Mex 194

3500

1050

2000

1650

3630

Nor-Mex 214

3000

1500

3100

2400

5400

Nor-Mex 240

2750

2400

4800

3700

8650

Nor-Mex 265

2500

3700

7500

5800

13500

Nor-Mex 295

2250

4900

10000

7550

18000

Nor-Mex 330

2000

6400

13000

9900

23400

Nor-Mex 370

1750

8900

18200

14000

32750

Nor-Mex 415

1500

13200

27000

20500

49000

Nor-Mex 480

1400

18000

36000

28000

66000

Nor-Mex 575

1200

27000

54000

41000

97500

 

vong-dem-giam-chan-cao-su-ringfeder-tnm-nor-mex

vong-dem-cao-su-giam-chan-khop-noi-nor-mex-ringfeder

Khop-noi-truc-ringfeder-tnm-nor-mex-e-148