Sản phẩm chào bán

Vòng đệm giảm chấn (cao su giảm giật) cho khớp nối Nor Mex

Xuất xứ:
Đức
Bảo hành:
12 tháng
Phương thức thanh toán:
tiền mặt hoặc chuyển khoản
Giao hàng:
hàng có sẵn
Khả năng cung cấp:
toàn quốc
Giá:
1.225.000 VND

Thông tin sản phẩm vòng đệm giảm chấn (cao su giảm giật) cho khớp nối Nor Mex:

Vòng đệm giảm chấn (cao su giảm giật) cho khớp nối Nor-Mex gồm nhiều size: Nor-Mex 50, Nor-Mex 67, Nor-Mex 82, Nor-Mex 97, Nor-Mex 112, Nor-Mex 128, Nor-Mex 148, Nor-Mex 168, Nor-Mex 194, Nor-Mex 214, Nor-Mex 240, Nor-Mex 265, Nor-Mex 295, Nor-Mex 330, Nor-Mex 370, Nor-Mex 415, Nor-Mex 480, Nor-Mex 575
Khớp nối Nor-Mex gồm nhiều loại: Nor-Mex E, Nor-Mex EBT, Nor-Mex, ETW1, Nor-Mex ETW2, Nor-Mex G, Nor-Mex GBT, Nor-Mex GHBS, Nor-Mex GTW1, Nor-Mex GTW2, Nor-Mex H, Nor-Mex KE, Nor-Mex KG, Nor-Mex LE, Nor-Mex LG, Nor-Mex ME, Nor-Mex MG, Nor-Mex MV

Nor-Mex

Nmax
[min-1]

Pb72

Pb82

TKN
[Nm]

TKmax
[Nm]

TKN
[Nm]

TKmax
[Nm]

Nor-Mex 50

5000

13

27

20

45

Nor-Mex 67

5000

22

45

35

75

Nor-Mex 82

5000

48

100

75

160

Nor-Mex 97

5000

96

200

150

340

Nor-Mex 112

5000

150

310

230

540

Nor-Mex 128

5000

250

500

380

860

Nor-Mex 148

4500

390

800

600

1350

Nor-Mex 168

4000

630

1300

980

2250

Nor-Mex 194

3500

1050

2000

1650

3630

Nor-Mex 214

3000

1500

3100

2400

5400

Nor-Mex 240

2750

2400

4800

3700

8650

Nor-Mex 265

2500

3700

7500

5800

13500

Nor-Mex 295

2250

4900

10000

7550

18000

Nor-Mex 330

2000

6400

13000

9900

23400

Nor-Mex 370

1750

8900

18200

14000

32750

Nor-Mex 415

1500

13200

27000

20500

49000

Nor-Mex 480

1400

18000

36000

28000

66000

Nor-Mex 575

1200

27000

54000

41000

97500