Sản phẩm chào bán

Động cơ điện Siemens Cộng Hòa Séc 1LA7060-4AB10 - 0.12 kW, 4 cực, chân đế

Bảo hành:
12 tháng
Phương thức thanh toán:
TM/CK
Giao hàng:
Liên hệ
Khả năng cung cấp:
LH Mr. Lam 0925 711 384
Giá:
Liên hệ trực tiếp

Tất cả các động cơ điện của SIEMENS được sản xuất tại Châu Âu đều phù hợp với các tiêu chuẩn DIN, IEC.
Điện áp và tần số tiêu chuẩn được cung cấp ở điện áp định mức 230V, 400V hoặc 690V với tần số 50Hz, cấp làm kín IP55, cấp bảo vệ Class F và dung sai điện áp là 10%.

Thông số kỹ thuật:
- Công suất: 0.06 - 1,000 kW
- Frame size: 56 - 450
- Số cực: 2, 4, 6, 8
- Vật liệu: vỏ nhôm hoặc vỏ gang
- Kiểu lắp: chân đế hoặc mặt bích hoặc kết hợp
Mã hàng các động cơ điện Siemens Czech

ĐỘNG CƠ HẠ THẾ TIÊU CHUẨN (hiệu suất IE1)
Loại:  2 cực, chân đế
1LA7060-2AA10               : 0.18 kW, 2 cực, chân đế
1LA7063-2AA10               : 0.25 kW, 2 cực, chân đế
1LA7070-2AA10               : 0.37 kW, 2 cực, chân đế
1LA7073-2AA10               : 0.55 kW, 2 cực, chân đế
1LA7080-2AA10               : 0.75 kW, 2 cực, chân đế
1LA7083-2AA10               : 1.1 kW,   2 cực, chân đế
1LA7090-2AA10               : 1.5 kW,   2 cực, chân đế
1LA7096-2AA10               : 2.2 kW,   2 cực, chân đế
1LE1002-1AA42-2AA4    : 3 kW,      2 cực, chân đế
1LE1002-1BA23-4AA4    : 4 kW,      2 cực, chân đế
1LE1002-1CA03-4AA4    : 5.5 kW,   2 cực, chân đế
1LE1002-1CA13-4AA4    : 7.5 kW,   2 cực, chân đế
1LE1002-1DA23-4AA4    : 11 kW,    2 cực, chân đế
1LE1002-1DA33-4AA4    : 15 kW,    2 cực, chân đế
1LE1002-1DA43-4AA4    : 18.5 kW, 2 cực, chân đế
1LG4183-2AA60               : 22 kW,    2 cực, chân đế
1LG4206-2AA60               : 30 kW,    2 cực, chân đế
1LG4207-2AA60               : 37 kW,    2 cực, chân đế
1LG4223-2AA60               : 45 kW,    2 cực, chân đế
1LG4253-2AB60               : 55 kW,    2 cực, chân đế
1LG4280-2AB60               : 75 kW,    2 cực, chân đế
1LG4283-2AB60               : 90 kW,    2 cực, chân đế
1LG4310-2AB60               : 110 kW,  2 cực, chân đế
1LG4313-2AB60               : 132 kW,  2 cực, chân đế
1LG4316-2AB60               : 160 kW,  2 cực, chân đế
1LG4317-2AB60               : 200 kW,  2 cực, chân đế

Loại: 4 cực, chân đế
1LA7060-4AB10               : 0.12 kW, 4 cực, chân đế
1LA7063-4AB10               : 0.18 kW, 4 cực, chân đế
1LA7070-4AB10               : 0.25 kW, 4 cực, chân đế
1LA7073-4AB10               : 0.37 kW, 4 cực, chân đế
1LA7080-4AA10               : 0.55 kW, 4 cực, chân đế
1LA7083-4AA10               : 0.75 kW, 4 cực, chân đế
1LA7090-4AA10               : 1.1 kW,   4 cực, chân đế
1LA7096-4AA10               : 1.5 kW,   4 cực, chân đế
1LE1002-1AB42-2AA4    : 2.2 kW,   4 cực, chân đế
1LE1002-1AB52-2AA4    : 3 kW,      4 cực, chân đế
1LE1002-1BB22-2AA4    : 4 kW,      4 cực, chân đế
1LE1002-1CB03-4AA4    : 5.5 kW,   4 cực, chân đế
1LE1002-1CB23-4AA4    : 7.5 kW,   4 cực, chân đế
1LE1002-1DB23-4AA4    : 11 kW,    4 cực, chân đế
1LE1002-1DB43-4AA4    : 15 kW,    4 cực, chân đế
1LG4183-4AA60               : 18.5 kW, 4 cực, chân đế
1LG4186-4AA60               : 22 kW,    4 cực, chân đế
1LG4207-4AA60               : 30 kW,    4 cực, chân đế
1LG4220-4AA60               : 37 kW,    4 cực, chân đế
1LG4223-4AA60               : 45 kW,    4 cực, chân đế
1LG4253-4AA60               : 55 kW,    4 cực, chân đế
1LG4280-4AA60               : 75 kW,    4 cực, chân đế
1LG4283-4AA60               : 90 kW,    4 cực, chân đế
1LG4310-4AA60               : 110 kW,  4 cực, chân đế
1LG4313-4AA60               : 132 kW,  4 cực, chân đế
1LG4316-4AA60               : 160 kW,  4 cực, chân đế
1LG4317-4AA60               : 200 kW,  4 cực, chân đế

Loại: 2 cực, mặt bích
1LA7060-2AA11               : 0.18 kW, 2 cực, mặt bích
1LA7063-2AA11               : 0.25 kW, 2 cực, mặt bích
1LA7070-2AA11               : 0.37 kW, 2 cực, mặt bích
1LA7073-2AA11               : 0.55 kW, 2 cực, mặt bích
1LA7080-2AA11               : 0.75 kW, 2 cực, mặt bích
1LA7083-2AA11               : 1.1 kW,   2 cực, mặt bích
1LA7090-2AA11               : 1.5 kW,   2 cực, mặt bích
1LA7096-2AA11               : 2.2 kW,   2 cực, mặt bích
1LE1002-1AA42-2FA4    : 3 kW,      2 cực, mặt bích
1LE1002-1CA03-2FA4    : 4 kW,      2 cực, mặt bích
1LE1002-1CA03-4FA4    : 5.5 kW,   2 cực, mặt bích
1LE1002-1CA13-4FA4    : 7.5 kW,   2 cực, mặt bích
1LE1002-1DA23-4FA4    : 11 kW,    2 cực, mặt bích
1LE1002-1DA33-4FA4    : 15 kW,    2 cực, mặt bích
1LE1002-1DA43-4FA4    : 18.5 kW, 2 cực, mặt bích
1LG4183-2AA61-Z(A11) : 22 kW,    2 cực, mặt bích
1LG4206-2AA61-Z(A11) : 30 kW,    2 cực, mặt bích
1LG4207-2AA61-Z(A11) : 37 kW,    2 cực, mặt bích
1LG4223-2AA61               : 45 kW,    2 cực, mặt bích
1LG4253-2AB61               : 55 kW,    2 cực, mặt bích
1LG4280-2AB61               : 75 kW,    2 cực, mặt bích
1LG4283-2AB61               : 90 kW,    2 cực, mặt bích
1LG4310-2AB61               : 110 kW,  2 cực, mặt bích
1LG4313-2AB61               : 132 kW,  2 cực, mặt bích
1LG4316-2AB64               : 160 kW,  2 cực, mặt bích
1LG4317-2AB64               : 200 kW,  2 cực, mặt bích

Loại: 4 cực, mặt bích
1LA7060-4AB11               : 0.12 kW, 4 cực, mặt bích
1LA7063-4AB11               : 0.18 kW, 4 cực, mặt bích
1LA7070-4AB11               : 0.25 kW, 4 cực, mặt bích
1LA7073-4AB11               : 0.37 kW, 4 cực, mặt bích
1LA7080-4AA11               : 0.55 kW, 4 cực, mặt bích
1LA7083-4AA11               : 0.75 kW, 4 cực, mặt bích
1LA7090-4AA11               : 1.1 kW,   4 cực, mặt bích
1LA7096-4AA11               : 1.5 kW,   4 cực, mặt bích
1LE1002-1AB42-2FA4    : 2.2 kW,   4 cực, mặt bích
1LE1002-1AB52-2FA4    : 3 kW,      4 cực, mặt bích
1LE1002-1BB22-2FA4    : 4 kW,      4 cực, mặt bích
1LE1002-1CB03-4FA4   : 5.5 kW,   4 cực, mặt bích
1LE1002-1CB23-4FA4    : 7.5 kW,   4 cực, mặt bích
1LE1002-1DB23-4FA4    : 11 kW,    4 cực, mặt bích
1LE1002-1DB43-4FA4    : 15 kW,    4 cực, mặt bích
1LG4183-4AA61               : 18.5 kW, 4 cực, mặt bích
1LG4186-4AA61               : 22 kW,    4 cực, mặt bích
1LG4207-4AA61               : 30 kW,    4 cực, mặt bích
1LG4220-4AA61               : 37 kW,    4 cực, mặt bích
1LG4223-4AA61               : 45 kW,    4 cực, mặt bích
1LG4253-4AA61               : 55 kW,    4 cực, mặt bích
1LG4280-4AA61               : 75 kW,    4 cực, mặt bích
1LG4283-4AA61               : 90 kW,    4 cực, mặt bích
1LG4310-4AA61               : 110 kW,  4 cực, mặt bích
1LG4313-4AA61               : 132 kW,  4 cực, mặt bích
1LG4316-4AA64               : 160 kW,  4 cực, mặt bích
1LG4317-4AA64               : 200 kW,  4 cực, mặt bích

 
ĐỘNG CƠ HIỆU SUẤT CAO (hiệu suất IE2)
Loại: 4 cực, chân đế
1LA9060-4KA10               : 0.12 kW, 4 cực, chân đế
1LA9063-4KA10               : 0.18 kW, 4 cực, chân đế
1LA9070-4KA10               : 0.25 kW, 4 cực, chân đế
1LA9073-4KA10               : 0.37 kW, 4 cực, chân đế
1LA9080-4KA10               : 0.55 kW, 4 cực, chân đế
1LA9083-4KA10               : 0.75 kW, 4 cực, chân đế
1LA9090-4KA10               : 1.1 kW,   4 cực, chân đế
1LA9096-4KA10               : 1.5 kW,   4 cực, chân đế
1LE1001-1AB42-2AA4    : 2.2 kW,   4 cực, chân đế
1LE1001-1AB52-2AA4    : 3 kW,      4 cực, chân đế
1LE1001-1BB22-2AA4    : 4 kW,      4 cực, chân đế
1LE1001-1CB03-4AA4    : 5.5 kW,   4 cực, chân đế
1LE1001-1CB23-4AA4    : 7.5 kW,   4 cực, chân đế
1LE1001-1DB23-4AA4    : 11 kW,    4 cực, chân đế
1LE1001-1DB43-4AA4    : 15 kW,    4 cực, chân đế
1LE1501-1EB23-4AA4      : 18.5 kW,   4 cực, chân đế
1LE1501-1EB43-4AA4      :  22 kW,   4 cực, chân đế
1LE1501-2AB53-4AA4      :  30 kW,   4 cực, chân đế
1LE1501-2BB03-4AA4      :  37 kW,   4 cực, chân đế
1LE1501-2BB23-4AA4      :  45 kW,   4 cực, chân đế
1LE1501-2CB23-4AA4      : 55 kW,   4 cực, chân đế
1LE1501-2DB03-4AA4      : 75 kW,   4 cực, chân đế
1LE1501-2DB23-4AA4      : 90 kW,   4 cực, chân đế
1LE1501-3AB03-4AA4      : 110 kW,   4 cực, chân đế
1LE1501-3AB23-4AA4      : 132 kW,   4 cực, chân đế
1LE1501-3AB43-4AA4      : 160 kW,   4 cực, chân đế
1LE1501-3AB53-4AA4      : 200 kW,   4 cực, chân đế

Hiện nay, Cty chúng tôi chuyên cung cấp thiết bị công nghiệp và phụ tùng dùng trong nhà máy như:
- Khớp nối KTR: Rotex, Radex, BoWex, Syntex …. ( Xuất xứ: Châu Âu )
- Động cơ điện SIEMENS 1LA7, 1LE1, 1LG4 .....( Xuất xứ: Châu Âu )
- Động cơ phòng nổ SIEMENS 1MJ6, 1MJ7, 1MJ8, 1MD5...( Xuất xứ: Châu Âu )
- Khớp nối Flender/SIEMENS N-EUPEX, RUPEX, BIPEX, ELPEX, ZAPEX, ARPEX, FLUDEX ...... (Xuất xứ: Châu Âu)
- Khớp nối TSCHAN: NORMEX, ...... ( Xuất xứ: Châu Âu )
- Khớp nối RENK ( Xuất xứ: Châu Âu )
- Biến tần SIEMENS MM420, MM430, MM440, SINAMIC G120C, SINAMIC G120...(Xuất xứ: Châu Âu)
- Khởi động mềm SIEMENS 3RW30, 3RW40, 3RW44... ( Xuất xứ: Châu Âu )
- Động cơ giảm tốc SEW Eurodrive : trục thẳng, trục song song, trục vuông góc
- Hộp giảm tốc SEW Eurodrive : trục song song, trục vuông góc
- Biến tần SEW Eurodrive
- Thiết bị SIEMENS PLC, HMI, Contactor, Encorder, MCB..... ( Xuất xứ: Châu Âu )
- Màn hình cảm ứng Schneider XBTGT 2330 ( Xuất xứ: Châu Âu )
- Máy Test IC Kitek ( Xuất xứ: Ấn Độ )
- Bạc đạn SKF ( Xuất xứ: Châu Âu )
- Động cơ tang trống Van der Graaf (Xuất xứ Hà Lan)
- Phụ tùng trong khớp nối Flender và trong động cơ giảm  tốc
- Và nhiều Nhà sản xuất khác như: Johnson Controls, Freescale Semiconductor, Schneider, ABB....v..v

Để biết thêm thông tin về sản phẩm:
Quý khách hàng vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi để được tư vấn trực tiếp.

Thông tin liên hệ:
Võ Ngọc Lam (Mr)
Cellphone: 0925 711 384
Email: dhp_sales@dhp-corp.com.vn

Công ty TNHH SX TM DV KT Đại Hồng Phát
Tell: 08.37310019 - 08.37313507
Fax: 08.37313507
Website: 
www.dhp-corp.com.vn   -   www.siemensvietnam.net
                      www.ktr.com.vn   -   www.ktr.vn