Sản phẩm chào bán

Dịch vụ tư vấn chứng nhận ISO14000

Xuất xứ:
Nhật Bản
Bảo hành:
36 tháng
Phương thức thanh toán:
Chuyển khoản
Giao hàng:
Thỏa thuận
Khả năng cung cấp:
Số lượng lớn
Giá:
Liên hệ trực tiếp
Thông tin nhà cung cấp

Công ty TNHH TQSC Việt Nam

Trần Minh Trang

Hải Phòng - Việt Nam

Xem thông tin chi tiết »

Quản lý môi trường và ISO 14000:2004

Khác với quản lý chất lượng, quản lý môi trường thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng, đối với xã hội. Bảo vệ môi trường là bảo vệ sức khoẻ cho con người, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên - làm cho đất nước phát triển bền vững.
 •  Sự ra đời của Bộ tiêu chuẩn ISO 14000
Dân số, tài nguyên và môi trường trong những năm gần đây đã trở thành mối quan tâm của nhiều quốc gia và các tổ chức quốc tế. Quá trình hoạt động công nghiệp đã ngày càng làm cho cạn kiệt tài nguyên, ô nhiễm môi trường và hiệu quả cuối cùng là làm suy thoái chất lượng sống của cộng đồng. Do đó, bảo vệ môi trường đã trở thành một vấn đề hết sức quan trọng, một trong những mục tiêu chính nằm trong các chính sách chiến lược của các quốc gia. Nhất là sau Hội nghị thượng đỉnh về trái đất tại Rio De Janeiro-Brazil tháng 6/1992 thì vấn đề môi trường đã nổi lên như một lĩnh vực kinh tế, được đề cập đến trong mọi hoạt động của xã hội, trong phạm vi quốc gia, khu vực và quốc tế.
Với mục đích xây dựng và đưa vào áp dụng một phương thức tiếp cận chung về quản lý môi trường, tăng cường khả năng đo được các kết quả hoạt động của môi trường, tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại quốc tế, năm 1993, Tổ chức tiêu chuẩn hoá quốc tế (ISO) đã triển khai xây dựng bộ tiêu chuẩn về quản lý môi trường có mã hiệu ISO 14000 nhằm mục đích tiến tới thống nhất áp dụng Hệ thống quản lý môi trường (EMS) đảm bảo sự phát triển bền vững trong từnh quốc gia, trong khu vực và quóc tế.
 •  ISO 14000 là gì ?
Bộ tiêu chuẩn quốc tế ISO 14000 (do Tổ Chức Quốc Tế về Tiêu chuẩn hoá - ISO - ban hành) qui định rõ các yêu cầu về hệ thống quản lý môi trường, trong đó đặc biệt lưu ý tới các qui định pháp lý về tác động và ảnh hưởng của môi trường, nhằm giúp các doanh nghiệp hệ thống hoá chính sách và các mục tiêu về môi trường của mình.
Tiêu chuẩn này áp dụng cho những yếu tố môi trường mà doanh nghiệp có thể kiểm soát và tác động được. Tuy nhiên, bản thân tiêu chuẩn ISO 14000 không qui định các chuẩn mực cụ thể về việc thực hiện công tác quản lý môi trường.
ISO 14001 cung cấp phương pháp tiếp cận phân tích có hệ thống và phương pháp này có thể hỗ trợ các doanh nghiệp rà soát, kiểm tra được các mối nguy tiềm ẩn đồng thời kiểm soát chúng để phòng ngừa các sự cố có thể đột ngột xảy ra. Với lợi điểm rõ rệt của một hệ thống vận dụng các tiến bộ kỹ thuật, ISO 14001 có thể xem là một hệ thống đặc biệt quan trọng vì nó có thể tự động đánh giá các tác động môi trường.
 • Cấu trúc của Bộ tiêu chuẩn ISO 14000
Bộ tiêu chuẩn ISO 14000 thiết lập một hệ thống quản lý môi trường và cung cấp các công cụ hỗ trợ cho các doanh nghiệp, giúp các cơ sở này nhận thức và quản lý được tác động của mình đối với môi trường ngăn ngừa ô nhiễm và liên tục có hành động cải thiện môi trường. Đây cũng là cơ sở để bên thứ ba đánh giá hệ thống quản lý môi trường của các cơ sở sản xuất, kinh doanh và dịch vụ.
Bộ tiêu chuẩn ISO 14000 đề cập đến 6 lĩnh vực sau:
 • Hệ thống quản lý môi trường (Environmental Management Systems - EMS).
 • Kiểm tra môi trường (Environmental Auditing - EA).
 • Đánh giá kết quả hoạt động môi trường (Environmental Performance - EPE).
 • Ghi nhãn môi trường (Environmental Labeling - EL).
 • Đánh giá chu trình sống của sản phẩm (Life Cycle Assessment - LCA).
 • Các khía cạnh môi trường trong tiêu chuẩn của sản phẩm (Environmental aspects in Product Standards).
Bộ tiêu chuẩn ISO 14000 được chia thành 2 nhóm: Các tiêu chuẩn về tổ chức và các tiêu chuẩn về sản phẩm.
 • Các tiêu chuẩn về tổ chức tập trung vào các khâu tổ chức hệ thống quản lý môi trường của doanh nghiệp, vào sự cam kết của lãnh đạo và của các cấp quản lý đối với việc áp dụng và cải tiến chính sách môi trường, vào việc đo đạc các tính năng môi trường cũng như tiến hành thanh tra môi trường tại các cơ sở mình.
 • Các tiêu chuẩn về sản phẩm tập trung vào việc thiết lập các nguyên lý và cách tiếp cận thống nhất đối với việc đánh giá các khía cạnh của sản phẩm có liên quan đến môi trường. Các tiêu chuẩn này đặt ra nhiệm vụ cho các công ty phải lưu ý đến thuộc tính môi trường của sản phẩm ngay từ khâu thiết kế, chọn nguyên vật liệu cho đến khâu loại bỏ sản phẩm ra môi trường.
 • Hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14000 yêu cầu một sự thay đổi trong cách thức quản lý về môi trường. Khác với cách thức truyền thống là chỉ đòi hỏi theo yêu cầu, mệnh lệnh hoặc chỉ quan tâm đến sự ô nhiễm ở công đoạn xả/thải ra còn ISO 14000 yêu cầu phải tiếp cận vấn đề môi trường bằng cả một hệ thống quản lý, từ việc xác định các nguyên nhân đến việc xem xét các đối tượng có liên quan đến môi trường, từ đó đưa ra các biện pháp khắc phục và phòng ngừa.
 • ISO 14001:2004
Hệ thống Quản lý Môi trường là một công cụ mà các Công ty sử dụng để chủ động phòng ngừa trong việc bảo vệ môi trường thay vì đối phó thụ động thực hiện các yêu cầu pháp lý liên quan.ISO 14001: 2004 là bộ tiêu chuẩn về quản lý môi trường nó đưa ra các yêu cầu về quản lý môi trường cần đáp ứng cho của tổ chức. Mục đích của bộ tiêu chuẩn này là giúp các tổ chức sản xuất / dịch vụ bảo vệ môi trường ngăn ngừa ô nhiễm và cải tiến liên tục hệ thống quản lý môi trường của mình

Bộ tiêu chuẩn ISO 14001 được ban hành vào 15/11/2004 thay thế cho tiêu chuẩn ISO 14001: 1996. Phiên bản ISO 14001: 1996 sẽ hết hạn vào 05/2006

Tiêu chuẩn ISO 14001 được áp dụng cho tất cả các loại hình tổ chức không phân biệt quy mô, loại hình hoạt động hay sản phẩm.

ISO 14001 là một chuỗi các quá trình được thực hiện liên tục các hoạt động lập kế hoạch, áp dụng, đánh giá và cải thiện kết quả đạt được của các quá trình hoạt động kiểm soát hoạt động môi trường nhằm đạt được các mục tiêu môi trường cũng như nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty. Với việc áp dụng này, Công ty có thể kiểm soát một cách có hệ thống các vấn đề về môi trường và an toàn sức khoẻ cộng đồng. Một hệ thống quản lý môi trường tốt là hệ thống không chỉ mang lại các kết quả trong các vấn đề môi trường mà còn giúp Công ty nâng cao được hiệu quả kinh doanh bằng việc giảm chi phí sản xuất, nâng cao năng xuất lao động, đặc biệt là nâng cao hình ảnh của Công ty đối với công chúng, các cơ quan chức năng và các nhà đâu tư liên quan.

ISO 14001 là bộ tiêu chuẩn quốc tế về quản lý môi trường , có cấu trúc tương tự như bộ tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000, Áp dụng tiêu chuẩn ISO 14001: 2004 nếu tổ chức chưa có hệ thống quản lý môi trường (EMS), tổ chức có thể áp dụng hệ thống ISO 14001 để kiểm soát các khía cạnh và tác động môi trường của các hoạt động sản xuất/ dịch vụ của tổ chức và cải tiến liên tục để đáp ứng các yêu cầu pháp luật cũng như các yêu cầu của tiêu chuẩn. ISO 14001 được áp dụng trong mọi loại hình doanh nghiệp, tổ chức, bất kể với qui mô nào.

Áp dụng tiêu chuẩn ISO 14001 tổ chức cần chứng tỏ tổ chức đã thực hiện các biện pháp để bảo vệ và cải tiến môi trường. Để chứng tỏ tổ chức đã tuân thủ các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14001 bằng một số cách sau đây:
- Tự công bố rằng tổ chức của mình đã áp dụng phù hợp với tiêu chuẩn ISO 14001
- Khách hàng hoặc các bên liên quan đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn ISO 14001.
- Mời tổ chức độc lập đánh giá chứng nhận sự phù hợp với hệ thống quản lý môi trường ISO 14001
Tiêu chuẩn ISO 14001: 2004 mong muốn các tổ chức tuân thủ đầy đủ các yêu cầu trong tiêu chuẩn không có ngoại lệ. Mọi yêu cầu của tiêu chuẩn phải được thiết lập, thực hiện và duy trì.
Mức độ đạt được tuỳ thuộc vào từng tổ chức như quy mô mức độ phức tạp  của từng hệ thống quản lý môi trường. Mức độ tài liệu hoá phụ thuộc vào nguồn lực và năng lực con người. Làm thế nào để đạt được sự phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn này phụ thuộc vào các yếu tố như:
- Quy mô của tổ chức
- Vị trí của tổ chức
- Phạm vị áp dụng của tổ chức
- Chính sách môi trường của tổ chức
- Loại hình hoạt động của sản phẩm/ dịch vụ của tố chức
- Các khía cạnh và tác động môi trường của tổ chức
- Các yêu cầu của pháp luật mà tổ chức cam kết tuân thủ

Yêu cầu về quản lý môi trường và áp dụng ISO 14001 ở Việt Nam.
Sự phát triển nhanh chóng của các doanh nghiệp cả về số lượng và qui mô, đặc biệt là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp đã có những tác động xấu đến môi trường và có nguy cơ gây ô nhiễm ngày càng cao. Để tăng cường công tác quản lý môi trường, năm 1993 Nhà nước đã ban hành Luật Bảo vệ môi trường, sau đó, nhiều văn bản dưới luật và các hướng dẫn về quản lý môi trường đã được ban hành. Trong đó việc nghiên cứu áp dụng hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14000 sẽ giúp các doanh nghiệp Việt Nam hoạt động sản xuất và kinh doanh đạt được các yêu cầu:
- Bền vững về kinh tế;
- Bền vững về xã hội;
- Bền vững về chất lượng;
- Bền vững về tài nguyên thiên nhiên.

ISO 14001 là tiêu chuẩn nằm trong bộ tiêu chuẩn ISO 14000 qui định các yêu cầu đối với một Hệ thống quản lý môi trường. Các yếu tố của hệ thống được chi tiết hoá thành văn bản. Nó là cơ sở để cơ quan chứng nhận đánh giá và cấp giấy chứng nhận cho cơ sở có hệ thống quản lý môi trường phù hợp với ISO 14000

Muốn xây dựng thành công hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14000, việc đầu tiên của các doanh nghiệp là phải có sự cam kết và đưa ra một chính sách môi trường được toàn thể cán bộ công nhân viên và lãnh đạo nhất trí. Sự cam kết và chính sách này phải được thể hiện bằng văn bản, ở đó phải đề ra được những mục tiêu, mục đích, những qui trình, qui phạm cụ thể để giải quyết các vấn đề về môi trường. Hệ thống quản lý môi trường muốn hoạt động tốt và có hiệu quả thì phải được kiểm tra theo định kỳ để đánh giá đúng thực trạng của hệ thống, từ đó đưa ra các biện pháp bổ trợ, phòng ngừa và cải tiến, có khả năng đáp ứng được với những yêu cầu đặt ra trong chính sách môi trường của doanh nghiệp cũng như giải quyết được những vấn đề khẩn cấp về môi trường có liên quan đến doanh nghiệp.

Khác với quản lý chất lượng, quản lý môi trường thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng, đối với xã hội. Bảo vệ môi trường là bảo vệ sức khoẻ cho con người, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên - làm cho đất nước phát triển bền vững. Vì vậy muốn xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14001, lãnh đạo doanh nghiệp phải thực sự tự nguyện và thể hiện bằng sự cam kết của mình. Đối với một quốc gia thì sự cam kết đó thể hiện trong chính sách của Chính phủ về bảo vệ môi trường.

Trong những năm gần đây, nhận thức về tầm quan trọng và cần thiết của công tác bảo vệ môi trường đã được nhân rộng. Khách hàng cụ thể là cộng đồng, xã hội và cả chính phủ đều rất quan tâm đến những vấn đề như qui trình sản xuất tại doanh nghiệp, việc phân phối và sử dụng của sản phẩm có được thực hiện với ý thức quan tâm đến môi trường hay không.

Xây dựng và áp dụng ISO 14001 sẽ giúp cho doanh nghiệp cải tiến các quy trình sản xuất, hướng tới việc tiết kiệm tài nguyên như điện, nước, than, dầu,... hoặc các nguyên liệu đầu vào như gỗ, giấy, bao bì,... từ đó tiết kiệm được chi phí sản xuất, giảm giá thành sản phẩm, tăng cường năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường.

ISO 14001 rất dễ dàng tích hợp với các hệ thống quản lý khác như hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 thành một hệ quản lý thống nhất nhằm vào chất lượng - an toàn môi trường - tiết kiệm chi phí.

ISO 14001 còn là một công cụ mà các doanh nghiệp tiên phong đã chủ động xây dựng và áp dụng để trở thành những người đi đầu trong công tác bảo vệ môi trường thay vì thụ động thực hiện theo những qui định pháp lý về môi trường.

Những lợi ích qua việc xây dựng và áp dụng ISO 14001
Qua nghiên cứu người ta đã ghi nhận những bằng chứng chứng minh lợi ích đáng kể đối với các doanh nghiệp qua việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý môi trường theo các yêu cầu tiêu chuẩn. Trong đó phải kể tới:
 • Thu hút thêm khách hàng và thị trường mới nhờ nâng cao uy tín và hình ảnh của doanh nghiệp với khách hàng và xã hội. Đáp ứng nhu cầu khách hàng trong nước và quốc tế trong văn hoá tiêu dùng sản phẩm sạch
 • Giảm thiểu chi phí về năng lượng và nguyên liệu, củng cố vị thế tài chính, nâng cao năng lực cạnh tranh nhờ nâng cao hiệu quả kinh tế trong hoạt động môi trường
 • Phòng ngừa các tai nạn về môi trường nhằm bảo vệ thương hiệu, giẩm thiểu việc sử dụng tài nguyên và nguyên liệu đầu vào, giảm thiểu mức sử dụng năng lượng, nâng cao quá trình sản xuất và cung cấp dịch vụ.
 • Giảm thiểu rủi ro về trách nhiệm pháp lý nhờ bảo đảm việc tuân thủ các văn bản pháp qui về môi trường, tránh  các khoản tiền phạt về việc vi phạm môi trường, giảm thiểu chi phí đóng thuế môi trường.
 • Tăng cường nhận thức và ý thức bảo vệ môi trường của cán bộ công nhân viên, hiệu quả sử dụng nhân lực cao nhờ sức khoẻ được đảm bảo làm việc trong môi trường an toàn.
 • Tăng cường hiệu quả của công tác quản lý thông qua quá trình liên tục cải tiến, giảm thiểu về các chi phí phúc lợi nhân viên liên quan đến bệnh nghề nghiệp.
 • Hệ thống ISO 14001 được công nhận rộng rãi trên toàn thế giới sẽ giúp các doanh nghiệp nâng cao uy tín của mình bởi sự đảm bảo của bên thứ 3, vượt qua rào cản thương mại để quảng cáo quảng bá sản phẩm.
Các bước thực hiện xây dựng hệ thống quản lý môi trường
Để phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn, tổ chức phải xây dựng hệ thống quản lý môi trường của mình có đề cập đến các điều khoản của tiêu chuẩn ISO14001.
Tổ chức phải:
1. Thiết lập và duy trì hệ thống quản lý môi trường phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn (4.1).
2. Thiết lập một chính sách môi trường (4.2).
3. Xác định các khía cạnh môi trường của các hoạt động, sản phẩm và dịch vụ của mình (4.3.1)
4. Xác định các yêu cầu pháp luật và yêu cầu khác mà tổ chức phải tuân thủ (4.3.2)
5. Thiết lập mục tiêu, chỉ tiêu môi trường và kế hoạch để đạt được các mục  tiêu và chỉ tiêu này (4.3.3)
6. Xác định, lập thành văn bản và thông báo về vai trò, trách nhiệm và quyền hạn (4.4.1)
7. Xác định nhu cầu đào tạo (4.4.2)
8. Thiết lập và duy trì các thủ tục thông tin liên lạc nội bộ và bên ngoài (4.4.3)
9.  Thiết lập và phổ biến các tài liệu của hệ thống quản lý môi trường (4.4.4).
10.Kiểm soát các tài liệu được áp dụng (4.4.5)
11 Đảm bảo rằng các thủ tục liên quan đến các khía cạnh môi trường có ý nghĩa được thực hiện dưới các điều kiện đặc biệt (4.4.6)
12.Thiết lập và thử nghiệm sự chuẩn bị và đáp ứng với tình trạng khẩn cấp  (4.4.7)
13.Giám sát và đo lường các đặc trưng chủ chốt của các hoạt động của mình có thể gây tác động đáng kể đến môi trường (4.5.1)
14.Đánh giá sự tuân thủ (với các yêu cầu pháp luật và các yêu cầu khác và tổ chức đề ra) (4.5.2)
15.Thiết lập và duy trì các thủ tục xác định trách nhiệm và quyền hạn trong việc xử lý và điều tra sự không phù hợp, hành động khắc phục và hành động phòng ngừa (4.5.3)
16.Thiết lập và duy trì thủ tục để phân định, bảo quản và xử lý các hồ sơ môi trường (4.5.4)
17. Lập chương trình đánh giá hệ thống quản lý môi trường để xác định sự phù hợp với tiêu chuẩn ISO 14001 và hệ thống quản lý môi trường (4.5.5)
18. Thiết lập quá trình xem xét lại hệ thống quản lý môi trường nhằm đảm bảo tính thích hợp, đầy đủ và hiệu quả liên tục của hệ thống (4.6)

 Điều kiện áp dụng ISO 14001:2004
1. Điều kiện tiên quyết:  Cam kết của Lãnh đạo Công ty
 • Quan tâm sâu sát và chỉ đạo chặt chẽ quá trình triển khai áp dụng ISO 14001
 • Thấu hiểu các yêu cầu  nôi dung cơ bản của bộ tiêu chuẩn ISO 14001.
 • Xây dựng chính sách , đưa ra mục tiêu , cam kết môi trường cụ  thể
 •   Cung cấp đủ nguồn lực cần thiết để đào tạo và triển khai. 

2.  Yếu tố quyết định: Sự tham gia của mọi thành viên của Doanh nghiệp  

 • Hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng và  mục đích của quản lý môi trường.
 • Ý thức được trách nhiệm của mình trong công việc được giao  .
 • Tuân thủ các qui định đối với công việc cụ thể. 

3. Trình độ công nghệ thiết bị

 • Có năng lực kiểm soát, hạn chế các chỉ số tác động đến môi trường .
 • Đáp ứng các yêu cầu tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn ngành.