Sản phẩm chào bán

Xuất xứ

Nơi cung cấp

Tìm thấy 3 sản phẩm
Trang:

Phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp KTHC DTSoft

Phần mềm KTHC DTSoft là công cụ hỗ trợ đắc lực cho các đơn vị hành chính sự nghiệp trong việc thực hiện các nghiệp vụ kế toán. KTHC DTSoft hoạt động tốt cả trên máy tính cá nhân cũng như trong mạng nội bộ, giúp nhiều người sử dụng với nhiều nghiệp vụ khác nhau trên nhiều vùng dữ liệu và tổng hợp dễ dàng.

Xuất xứ: Việt Nam Xem chi tiết »

Công ty phát triển và chuyển giao phần mềm DTSoft

Thành viên miễn phí Địa chỉ: Hà Nội - Việt Nam Liên hệ

Phần mềm kế toán doanh nghiệp KTDN DTSoft

Kế toán doanh nghiệp là phần mềm kế toán dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ kế toán: Quỹ, Ngân hàng, Mua hàng, Bán hàng, Quản lý hóa đơn, Thuế, Kho, TSCĐ, CCDC, Tiền lương, Giá thành, Hợp đồng, Ngân sách, Tổng hợp. KTDN phù hợp triển khai cho doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực: Thương mại; Dịch vụ; Xây lắp; Sản xuất.

Xuất xứ: Việt Nam Xem chi tiết »

Công ty phát triển và chuyển giao phần mềm DTSoft

Thành viên miễn phí Địa chỉ: Hà Nội - Việt Nam Liên hệ

Phần mềm kế toán hợp tác xã KTHX

Phần mềm kế toán KTHX dùng để quản lý kế toán cho các Hợp tác xã, đáp ứng được các chế độ kế toán theo Thông tư số 24/2010/TT-BTC; Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC; Quyết định số 1017-TC/QĐ/CĐKT.

Xuất xứ: Việt Nam Xem chi tiết »

Công ty phát triển và chuyển giao phần mềm DTSoft

Thành viên miễn phí Địa chỉ: Hà Nội - Việt Nam Liên hệ
Tìm thấy 3 sản phẩm
Trang: